Om oss

TempWatch är idag ledande inom fallprevention med praktiska hjälpmedel för att förhindra fall. Våra larmmattor används på alla sjukhus, våra egentillverkade sänglarm samt tillbehör.

Att förhindra fall inom sjukvården och i hemmet är viktigt!
Det personliga lidandet för patienten samt statens kostnader kan reduceras kraftigt med enkla praktiska medel.

Ledande inom fallprevention

TempWatch är idag ledande inom fallprevention med praktiska hjälpmedel för att förhindra fall.

Förebygga fallskador

Att förhindra fall inom sjukvården och i hemmet är viktigt!

Används på sjukhus

Våra larmmattor används på alla sjukhus, våra egentillverkade sänglarm samt tillbehör.

Evidens finns för att fallskador kan förebyggas

Patientsäkerhetsarbete och däribland fall och fallskador har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Idag finns stor kunskap om riskpatienter, riskfaktorer och vikten av preventiva åtgärder. Mycket mänskligt lidande och kostnader skulle kunna sparas om man kunde reducera antalet fall och fallskador. Även fall utan skada ger försämrad livskvalitet eftersom rädslan för att falla sänker livskvaliteten.

Fallskador är en av de vanligaste typerna av vårdskador. I Sverige skadas 75 000 äldre personer vid fallskador och cirka 1000 personer dör årligen som en följd av skadorna. Ett hundratal fallskador rapporteras årligen från den slutna sjukhusvården.